۱۳۸۵ فروردین ۸, سه‌شنبه

سال نو مبارک - Google style!

Persian New Year - March 21, 2006 - Google style!2005:
2001:

New Panoramas


these photos are simply merged with canon bundle software_photoStitch_to test its functionality.i don't edit it anymore after that.there are obvious overlappings,but i like that it was cooked very fast and simple in comparison with many hours in my first jobs ,merely with photoshop and my little knowledge.i never thought that this small app can do it nicely.

۱۳۸۴ اسفند ۱۱, پنجشنبه

Daily Thought: Love & life

عشق در کمال عقل اتفاق میافتد و عشق مرحله کمال نفس است و عقل مدام با نفس و ذهن و عادت ها در جدال و کشمکش . _ ابو علی سینا

تنها راه زندگی کردن رشد و تکامل و عشق تنها راه زنده بودن. _ پروفسور حب

عشق از قویترین مردان ِ دیوانگان و عاقلان دور اندیش سر می زند. _ گوستاو لوبون

دو راه برای زندگی کردن وجود دارد ِ یا همه چیز معجزه است یا هیچ چیز معجزه نیست. _ آلبرت انیشتین